CENNÍK SLUŽIEB

Pri poskytovaných účtovných službách kladieme dôraz na kvalitu, profesionalitu a individuálnosť každého klienta, preto je cenník našich služieb orientačný.

 

Vzhľadom na individuálnosť každého klienta (množstvo účtovných dokladov, výška obratu, platca / neplatca DPH, oblasť pôsobenia - SR, EÚ, mimo EÚ, fluktuácia a počet zamestnancov, ...) nás pre cenovú ponuku "šitú" priamo Vám na mieru neváhajte kontaktovať.

 

Pre nových klientov navyše poskytujeme zľavu z dohodnutej ceny za vedenie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
vo výške 100 % za prvý mesiac.

 

Cenník spracovania účtovníctva :

 

Mesačný paušál

Na základe skúseností sme prišli na to, že takto stanovaná mesačná/pevná fakturácia je výhodnejšia ako pre klienta, tak aj pre nás. Cena obsahuje kompletné vedenie účtovníctva, vrátane daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu, daňového priznania k dani z motorových vozidiel, Účtovnej závierky a Daňového priznania k dani z príjmov.

 

Platca DPH -  min. 80 €

Neplatca DPH - min. 50 €

Výška mesačného paušálu je na dohode oboch strán. 

 

Ceny sú uvedené bez DPH.

 

Cenník evidencie a spracovania mzdovej a personálnej agendy :

 

Trvalý prac. pomer             1 - 15 zamestnancov                  10 € / 1 zamestnanca

Trvalý prac. pomer             16 - viac zamestnancov               8 € / 1 zamestnanca

Dohody                             1 - 15 zamestnancov                   10 € / 1 zamestnanca

Dohody                             16 - viac zamestnancov                 8 € / 1 zamestnanca

 

Cena za jedného zamestnanca / dohodára je vrátane všetkých činností, ktoré s evidenciou a spracovaním súvisia, t.j. mesačné prehľady na Daňový úrad, Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Hlásenie o vyúčtovaní dane, potvrdenia o príjme, ...

Ceny sú uvedené bez DPH.

 

Cenník vypracovania samostatného daňového priznania :

 

Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A)                    20 € - 40 €

Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B)                    50 € - 150 €

Daňové priznanie k dani z príjmov PO                               150 € - 300 €

 

Cena za vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby (typ A - študenti, dôchodcovia, zamestnanci s inými príjmami, okrem príjmov z podnikania) závisí od typu ďalších príjmov.

 

Cena za vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby (typ B - samostatne zárobkovo činné osoby) závisí od typu vedeného účtovníctva (jednoduché, podvojné alebo daňová evidencia) a množstva účtovných položiek.

 

Cena za vypracovanie daňového priznania pre právnické osoby závisí od množstva účtovných položiek.

 

Pre prípadné otázky a zaslanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0918 030 995 alebo e-mailom na dasors.sro@gmail.com.

 

Tešíme sa na spoluprácu.

 

 

 

 

Platca DPH - mesačný paušál - min. 80 €

Neplatca DPH - mesačný - min. 50 €