DAŇOVÉ PRIZNANIA

Služby ponúkané v rámci oblasti daňových priznaní :

 

- návrh daňovej optimalizácie

- daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A, B)

- daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

- daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

- daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

- prihlášky k registráciám na dane

- hlásenia, prehľady, oznámenia

- ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti

- vypracovanie daňového kalendára s pripomienkami formou e-mailu či sms